Sağlık Poliçelerinde Gelir Vergisi

Vergi Avantajından Siz de Faydalanın!

Kimler Yararlanabilir?

Gelir vergisi ödeyen herkes (kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları için) bu indirimden faydalanabilir.

Avantajı Nedir?

Ücretlinin ya da gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmeye mecbur olan mükelleflerin; kendisi, eşi ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını geliri üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesi mümkündür.

Ücretli Çalışanlar Gelir Vergisi Avantajından Nasıl Yararlanır?

Ödediğiniz prime ait poliçe ve ödeme belgelerini çalıştığınız iş yerinin bordro düzenlenen birimine (özlük, mutemet ya da insan kaynakları) ulaştırmanız gerekmektedir. Kanun ve tebliğlerde belirlenen şartlarda ve sizin özelinizde gerekli hesaplama yapılarak belgeleriniz indirime konu yapılacak, bu indirim maaşınıza yansıtılacaktır.

Beyana Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Nasıl Yararlanabilir?

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Sağlık Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla),beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilir.

Hala aklınıza takılanlar varsa bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz
Cana Can, bir Her Yerde Sağlık Sigorta Kuruluşudur.